Të lumturit

Nëna Mari Tereze Scherer (1825 - 1888)


  • Bashkthemeluese e Kongregatës së Motrave të mëshirshme të shën Kryqit, e shoqërive sociale dhe ndërmarrjeve të atë Teodoz Florentinit
    më shumë

Nëna Mari Tereze Scherer

Motra Ulrika Françeska Nisch (1882-1913)


  • Motër e mëshirshme shën Kryqit – Pajtorja e Regjionit të Kosovës Motër Ulrika Nisch u lind me 18 shtator 1882 në një vend të vogël të...
    më shumë

FRANCESKA NISCH

Motra Zdenka Schelingova


  • U lind më 25.12.1916. në Sllovaki. Kushtet e para në Kongregatën e Motrave të mëshirshme të shën Kryqit i ka bërë në vitin 1937.
    më shumë

Motra Zdenka Schelingova

Kërko

Login